REFERENTIES


Reactie van deelnemer - Hillegien van Kempen

Workshop tijdens het Spiegel Seminar voor secretaresses en hun managers

Op 1 maart j.l. 2011 gaf Femergy een workshop in het Spiegel Seminar “De Spiegel voor de Toekomst van het secretaresse vak – Van secretaresse naar Executive Assistant” over de veranderende rol van de secretaresse in de 21e eeuw. Eliane ging in op het thema werk-privé balans als onderdeel van de persoonlijke effectiviteit. De deelnemende dames zijn druk aan de slag gegaan om inzicht te krijgen waar zij hun kostbare tijd in willen steken en welke acties daar bij horen. Organisator Yael van Assendelft: “Het was een dag met blije gezichten, enthousiaste deelnemers, inspiratie voor ons als workshopgevers en voor de deelnemers zelf!” 


Workshop bij het Kadaster Apeldoorn

Mannelijk brein – vrouwelijk brein, feest van (h)erkenning is een workshop waarbij op realistische wijze en met humor naar de praktische werking van het vrouwelijke en mannelijke brein wordt gekeken. Er worden vaardigheden aangereikt hoe je om kunt gaan met de verschillen en hoe je door samenwerking productiever kunt zijn.

Workshop voor het kadaster Apeldoorn

Teambuildingsmiddag bij DANS

DANS heeft Femergy gevraagd een middagprogramma te verzorgen voor alle medewerkers als eerste stap in een actief diversiteit beleid. Het doel van de middag is dat de medewerkers zich bewust worden van de man – vrouw verschillen en wat dat betekent voor het werk, de cultuur, het behalen van doelen etc. Het is de bedoeling dat de medewerkers ervaren wat diversiteit in deze zin betekent en hoe dit een meerwaarde kan zijn voor het bedrijf. DANS vraagt ons om dat op een manier te doen zodat de medewerkers zoveel mogelijk zelf met activiteiten bezig zijn en dat er een element van ‘fun’ is.  De middag wordt afgesloten door een exclusieve act waardoor de opgedane inzichten en ervaringen nog in het bedrijf verankerd blijven. .


Themabijeenkomst “Gezin en werken’ bij Jeugdzorg Gelderland

Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen wordt er stilgestaan aan de balans van de combinatie gezin en werken. De deelnemers gaan aan de slag om hun eigen (dis)balans te inventariseren om inzicht te krijgen welke keuzes zij kunnen maken voor een betere balansbeleving tussen werk en gezin.